Shop Mobile More Submit  Join Login
Lately I've been reading an animation book called "The Animator's Survival Kit" written by Richard Williams, director of animation of "Who framed Roger Rabbit" because last term on university I did a 3D animation subject and I liked it so much that I thought I could go deeper into this amazing world. Since I hadn't any previous experience on handmade animations, I begun doing some walking sketches as explained on the book but left them for now because I had the urge to do something fast and funny with my favourite character (Sonic). So following the tips given on the book, I've begun to draw the keyframes and some inbetweens, and here's a preview. Of course there's still a lot of work to do, but you can catch the idea of what I'm trying to achieve.

I've tried to attach the official DA preloader to the .fla but it doesn't seem to work on my Flash CS3 (using AS 2.0, it's like it doesn't pick the loaded and total bytes correctly, dunno why), so I reccomend to download the file and play it on your computer, but let it play it completely once or you won't see the right speed of it. Sorry about the size, it's just a preview but I didn't have time to reduce it.

Tools used: 0.5 mechanical pencil, Adobe Flash CS3 Pro for the animation.

See you!

------------------------------------------------------------------------
CATALÀ:

Últimament he estat llegint un llibre d'animació anomenat "The Animator's Survival Kit" escrit per en Richar Williams, director d'animació de la pel·lícula "Qui va enganyar en Roger Rabbit" per què l'últim quadrimestre a la universitat vaig cursar una assignatura d'animació en 3D i em va agradar tant que vaig pensar a aprofundir més en aquest món. Com que no tenia cap experiència prèvia en animació a mà vaig començar amb uns quants esbossos de gent caminant tal i com explica el llibre, però de moment els he deixat ja que tenia la urgència de fer alguna cosa ràpida i divertida amb el meu personatge preferit (en Sonic). Així doncs, seguint els consells donats al llibre, he començat a dibuixar els fotogrames clau i alguns intermitjos, i aquí teniu una prèvia. Evidentment encara queda molta feina a fer, però ja us podeu fer una idea del que vull aconseguir.

He provat d'introduir el preloader oficial de DA al meu .fla, però no sembla que funcioni en el meu Flash CS3, i no sé per què, així que recomano descarregar l'arxiu i reproduir-lo des de l'ordinador, però deixeu que es reprodueixi sencer com a mínim un cop o no podreu apreciar la velocitat real de l'animació. Ho sento pel tamany del fitxer, és només una prèvia i no he tingut temps de reduir-ne el tamany.

Fins aviat!
--------------------------------------------------------------------------
Sonic the Hedgehog SEGA, Sonic Team
:iconspongefox:
spongefox Featured By Owner Jun 7, 2010  Hobbyist General Artist
The animation's barely visible. Perhaps you should darken the brightness and contrast or fix the levels of the key frames.
Reply
:iconprotossgp32:
Protossgp32 Featured By Owner Jun 8, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Yes, you're right. I just didn't care very much because it was just a preview, but if you can't even watch it, there's no reason for it, isn't it? XD

I'll upload a new one as soon as I add some new frames, thanks for the advice!
Reply
:iconspongefox:
spongefox Featured By Owner Jun 8, 2010  Hobbyist General Artist
you're welcome. Now, I've seen it, and it doesn't look all that bad. Just needs the frames to be darken so it can be seen better.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 6, 2010
Image Size
9.5 MB
Resolution
550×400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
694
Favourites
12 (who?)
Comments
3
Downloads
10
×